Onze inzet

Onze missie

"Bevordering van lokale consumptie


La Vitrine Locale steunt Belgische ambachtslui door hun lokale producten op een duurzame manier te promoten.


Onze waarden

Kwaliteit

La Vitrine Locale vindt de goudklompjes onder de plaatselijke producenten om een bevoorrechte kwaliteit van producten aan te bieden en tegelijk een kwaliteitsservice te bieden.

Duurzaamheid

La Vitrine Locale vindt de goudklompjes onder de lokale producenten om een bevoorrechte kwaliteit van producten aan te bieden en tegelijk een kwaliteitsservice te bieden.

Vertrouwen

Vertrouwen is de kern van onze relaties, zowel binnen ons team als met onze producenten en klanten. Wij maken er een erezaak van dit te cultiveren doorheen het hele waardecreatieproces.

Waarom lokaal?


La Vitrine Locale zet zich in voor een duurzamere wereld.

In de hele waardeketen nemen wij een eco-verantwoordelijke houding aan.

Uit ecologisch oogpunt geven wij de voorkeur aan het korte circuit omdat wij de noodzakelijke schakel tussen de plaatselijke producent en de eindgebruiker tot stand brengen.

Wij geloven dat de lokale economie de kracht van morgen is. Daarom steunen wij graag nieuwe lokale initiatieven om ons netwerk te ontwikkelen en nieuwe klanten aan te trekken.

Bevordering van nulafval


Het project van La Vitrine Locale past in een nul-afvalbenadering, met name door de keuze van een reeks producten die zich ertoe verbinden aan dit aspect te werken.

Bovendien heeft de onderneming geïnvesteerd in een kartonmachine om productverpakkingen te recycleren tot confetti, zodat ze een tweede leven krijgen en de producten tijdens het vervoer worden beschermd. Doordachte en nuttige initiatieven!